CPU / Procesory

CPU / Procesory

Various microprocessors owned by onsite collectors. Mainly used in classic computers. More specialised chips used in other electronics can be found in other categories.

Různé mikroprocesory ve vlastnictví sběratelů zastoupených na tomto webu. Jedná se převážně o modely používané pro počítače. Více specializované čipy používané v jiné elektronice najdete v dalších kategoriích.

FPU (Co-processors)

FPU (Co-processors)

A floating-point unit (FPU or math coprocessor) is a chip or part of cpu specially designed to carry out operations on floating point numbers. Here are early optional addon chips. Later cpu's (since 486DX) had already integrated FPU.

Zde naleznete různé matematické koprocesory určené pro vykonávání operací s čísly s pohyblivou řádovou čárkou. Jedná se o starší čipy, protože novější cpu (od 486DX) již mají FPU integrované.