FPU (Co-processors)

FPU (Co-processors) (0)

A floating-point unit (FPU or math coprocessor) is a chip or part of cpu specially designed to carry out operations on floating point numbers. Here are early optional addon chips. Later cpu's (since 486DX) had already integrated FPU.

Zde naleznete různé matematické koprocesory určené pro vykonávání operací s čísly s pohyblivou řádovou čárkou. Jedná se o starší čipy, protože novější cpu (od 486DX) již mají FPU integrované.